YLEISET TOIMITUSEHDOT - HÄÄKUVAUS

TEKIJÄNOIKEUDET JA KUVIEN KÄYTTÖ

Valokuvien tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla (jatkossa Toimittaja). Toimittajalla on oikeus ja lupa käyttää valokuvia vapaasti markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa, www-sivuillaan, valokuvauskilpailuissa tai missä muussa tahansa muodossa.

Tilaaja saa maailmanlaajuisen, ikuisen, ei-kaupallisen lisenssin toimitettuihin valokuviin, joka periytyy Tilaajan jälkipolville. Tilaaja saa julkaista ja teettää kuvia tai muita fyysisiä kuvatuotteita missä tahansa ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Kaupalliseen tarkoitukseen pitää neuvotella erillinen lisenssi erikseen. Käyttäessään valokuvia sosiaalisessa mediassa, Tilaaja merkitsee kuvan ottajan (@kuvamiehet).

YKSINOIKEUS

Toimittaja on ainoa palkattu ja yksinomainen häävalokuvaaja.

VALOKUVIEN TYYLI

Tilaaja on nähnyt Toimittajan aiempia valokuvia ja kuvaustyyli vastaa osapuilleen Toimittajan aiempaa tyyliä. Tilaaja hyväksyy kuitenkin sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan tai olosuhteiden myötä. Toimittaja päättää itsenäisesti ottamiensa kuvien tyylin ja valitsee sopivimman lähestymistavan vallitseviin olosuhteisiin nähden.

KUVIEN TOIMITUS JA KÄSITTELY

Toimitettavien kuvien valinta on täysin Toimittajan harkinnassa. Kuvat toimitetaan JPG-formaatissa, kuvien raakatiedostoja ei toimiteta, eikä Tilaajalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia päivänä otettuja kuvia.

Kaikkiin toimittajan valitsemiin valokuviin tehdään vähintään peruskäsittely, joka tarkoittaa käytännössä valotuksen, valotasapainon, rajauksen, kontrastin yms. perussäätöä. Varsinaiset hääpotrettikuvat käsitellään yleensä perusteellisemmin. Jälkikäsittelyssä Toimittaja käyttää vapaasti omaa arviointikykyään ja taiteellista näkemystään.

Toimittaja ei lupaa mitään tarkkaa toimitettavien kuvien määrää, vaan siihen vaikuttaa paljon muun muassa hääpäivän ohjelma ja se, mihin Tilaaja haluaa hääpäivänsä aikana kuvausta priorisoida.

Valokuvat toimitetaan nettigallerian kautta, sekä jälkeenpäin toimitettavalla muistitikulla. Valmiiden kuvien toimitusaika riippuu kuvauksen pituudesta sekä kuvauksen ajankohdasta, mutta toimitusaika on yleensä keskimäärin 4-6 viikkoa.

KUVIEN KATTAVUUS

Toimittaja ei voi häiden suuren vierasmäärän ja hetkittäin nopeatempoisen rytmin ja muuttuvien tilanteiden takia taata varmuudella minkään yksittäisen tapahtuman tai hetken kuvaamisen onnistumista. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen, vaikka jokin tietty hetki tai asia jäisi kuvaamatta tai ilman onnistuneita kuvia. Toimittaja valokuvaa hääpäivän oman näkemyksensä mukaisella tavalla. Tilaaja ei voi reklamoida kuvien tyylistä, eikä kuvatiedostojen teknisistä ominaisuuksista.

Toimittajan velvollisuus on huolehtia laitteistonsa kunnosta, mutta mahdollisten yllättävien tilanteiden aiheuttamat laiterikot tai muut ennakoimattomat tilanteet ja niiden aiheuttamat otettujen kuvien tuhoutumiset tai kuvaamisen jatkamisen estävät tapahtumat eivät velvoita kuvaajaa automaattisesti vahingonkorvaukseen. Tällaiset tilanteet pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryksessä sopimalla. Mahdollinen rahallinen korvaus sovitaan ongelman laajuuden mukaisesti. Mahdollinen vahingonkorvaus huomioidaan kuvauksen loppulaskussa. Vahingonkorvauksen yläraja on kuvaspalkkion suuruinen, joka voi tulla kyseeseen, jos Toimittaja ei voi toimittaa yhtään kuvaa.

SOPIMUKSEN PURKU TAI KESKEYTYMINEN

Tilaajalla on oikeus kirjallisesti purkaa kuvaussopimus tai perua toimeksianto ennen hääpäivää. Tällöin mahdollista varausmaksua ei palauteta. Jos Tilaaja joutuu siirtämään hääpäivänsä, eikä uusi päivämäärä sovi Toimittajalle, mahdollista varausmaksua ei myöskään palauteta.

Mikäli toimeksianto perutaan hääpäivänä ennen kuvaamisen aloittamista, Tilaajan tulee korvata kuvaus tehtyjen tuntien mukaan, suhteessa kokonaispalkkioon, tai vähintään 50 % kokonaispalkkiosta.

Toimittaja sitoutuu kuvaamaan hääpäivää vähintään ennalta sovitun ajan. Toimittajalla on kuitenkin oikeus keskeyttää kuvaaminen ja poistua kuvauspaikalta, jos kuvaaja kokee henkilökohtaisen tai laitteidensa turvallisuuden uhatuksi.

Tilanteessa, jossa kuvaaminen keskeytyy tai keskeytetään toimittajasta riippumattomasta syystä, Tilaaja on velvollinen korvaamaan kuvauspalkkion täysimääräisesti.

Toimittajalla on oikeus purkaa kuvaussopimus 90 päivää ennen hääpäivää. Tällöin Toimittaja palauttaa mahdollisen varausmaksun ja auttaa Tilaajaa löytämään korvaavan kuvaajan. Toimittajalla on oikeus purkaa kuvaussopimus ylitsepääsemättömän esteen - kuten esimerkiksi sairauden, loukkaantuminen tai muun vastaavan asian - takia. Tällöin Toimittaja palauttaa mahdollisen varausmaksu, eikä ole velvollinen muuhun vahingonkorvaukseen, mutta pyrkii mahdollisuuksien mukaan myötävaikuttamaan korvaavan kuvaajan löytymiseen.

Kuvamiehet - konseptiin kuuluu aina kaksi valokuvaajaa. Jos toinen kuvaaja on estynyt ylitsepääsemättömän esteen takia, toinen kuvaaja ei ole velvollinen hoitamaan kuvausta yksin, ellei toisin sovita.

MUUT EHDOT

Jos kuvausaikaan sisältyy kuvaamista juhlassa ja jos kuvaus kestää yli 4 tuntia, Tilaaja on velvollinen tarjoamaan kuvaajille ruoan.

Jos Toimittaja toteuttaa myös videokuvauksen Tilaajalle alihankintana yhteistyökumppaninsa kautta, laskuttaa alihankkija suoraan Tilaajaa.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen ja ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään sopimaan yhteisesti neuvottelemalla. Viime kädessä erimielisyydet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa.